Teslim ve İade

&NOW Business&Tech Week’e (Etkinlik) katılım talebinizi iletmiş olmakla birlikte işbu İade Politikasını kabul etmiş bulunmaktasınız. İşbu İade Politikası iletmiş olduğunuz kayıt formunuzun iptaline ve katılım ücretinin iadesine ilişkin usulleri ve esasları aşağıda bilgilerinize sunmak isteriz:

• Kayıt formunuzun iptali, sadece etkinlik tarihinden 1 ay (bir ay) öncesine kadar yapılan yazılı taleplerde geçerlidir. Belirtilen tarihten sonra yapılacak yeni kayıtlar da bu hükme tabidir.

• Katılım bedeli ödemenizi Katılım Sözleşmesi’nde belirtilen süre içerisinde yapmamanız halinde etkinliğe katılım talebinizin MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. tarafından tek taraflı olarak iptal edileceğini ve iptale ilişkin herhangi bir hak ve alacak iddiasında bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz.

• İşbu İade Politikasının ekinde yer alan iptal formunu doldurduktan sonra info@andnowweek.com e-mail adresine göndererek iptal talebinde bulunabilirsiniz.

• Kayıt iptalinin Etkinlik tarihinden 1 ay (bir ay) öncesine kadar yapılması durumunda, ödemenin tamamı tarafınıza iade edilir.

• Herhangi bir sebepten dolayı yapacağınız kayıt iptallerini, Etkinlik tarihinden 1 ay (bir ay) öncesine kadar yazılı bildirmemeniz halinde Etkinlik için herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul etmektesiniz.

• İşbu İade Politikasında düzenlenen prosedürlerde belirtilen maddeler dışında gerçekleşen katılmama durumunda herhangi bir geri ödeme tarafınıza yapılmayacaktır.

• MCT ve Eventus mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, Etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde (konu başlıkları, konuşmacılar vb. gibi) iptal ve değişiklik yapabilir.

• MCT ve Eventus, basım tarihinde bu formda yer alan detayların doğruluğunu teyit etme yönündeki tüm adımları atmıştır ancak koşullar gerektirdiği takdirde, program ya da hizmetlere ilişkin herhangi bir maddeyi değiştirme, çıkarma hakkını saklı tutar.

• MCT ve Eventus, hava koşulları, terör olayları, seyahat kısıtlamaları ya da biyolojik/sağlık sorunları dahil olmak üzere kendi kontrolleri dışında gelişen herhangi bir durum sonucunda, vaat edilen program ya da hizmetlerde iptal, aksaklık, değişiklik ya da kısıtlamalardan doğabilecek herhangi bir talep, hasar ya da masraftan sorumlu tutulamazlar.