Yeni Şirketler, Yeni Liderler!

Teknoloji ve dijital, organizasyonların ve işgücünün çalışma şeklini değiştiriyor. Bu değişimlere liderlik edebilmenin en temel yolu, doğru birleşenleri doğru pozisyonlarda ve doğru zamanlarda belirlemekten geçiyor. Dijital dünyanın liderleri ise bugün bulundukları / yarın olmak istedikleri yeri tanımlamaya, çalışanları stratejik hedefler etrafında birleştirmeye çalışıyor. Organizasyonel uygulamaların ve süreçlerin bu birleşmeyi destekleyecek şekilde hizalandığından emin olmak ise İK liderlerine düşüyor. Burada İK, organizasyonu ortak bir amaç dizisi ile bağlayan bir kuvvete dönüşüyor.

Dijital dönüşümün bir başka sonucu da organizasyonel kültürün hızlı dönüşümü. Organizasyonel davranış ve teknolojideki mevcut değişikliklere uyum sağlama mücadelesi dijital teknolojilerden tam anlamıyla faydalanma ve bunları etkin bir şekilde kullanma gereksinimini ortaya çıkarıyor.Burada da İK, çeşitli yetenek havuzları oluşturarak, işgücü için çekici bir kariyer mimarisi yaratarak ve yetenek süreçlerini basitleştirerek boşlukları kapatmakta çok önemli bir rol oynuyor.

Dijital Liderlik Zirvesi, işin dönüşümüne tanıklık etmek ve geleceği yeniden düşünmek için organizasyonlarda dijital yeniliklere öncülük eden liderleri bir araya getiriyor.

Dijital Liderlik Zirvesi’ne katılmanız halinde:

Dijital dünyanın trendleri ile yaratıcı ve yeniliği teşvik eden liderliği tanıyacak

Bugün öğrendiğiniz kavramların, yarın iş dünyasını nasıl etkileyeceği hakkında bir anlayış kazanacaksınız.

Geleceğe bugünden ayak uydurmak için siz de Dijital Liderlik Zirvesi’nde yerinizi alın.